За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2524/30.07.2013 г.

  • 29 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2524/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ за УПИ VIII-420, кв. 84 по плана на с. Ясеновец, общ. Разград, с който урегулирания имот ще се отреди за смесено предназначение”

Галерия