За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2552/01.08.2013 г.

  • 31 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2552/01.08.2013 г., относно ИП/ПП за „ИП "Рехабилитация на път RAZ 2048 (III-702, с. Пристое - с. Белинци) с. Духовец - граница община Исперих - Каолиново, участък от км 0+000 до км 1+495" и ИП "ПУП-ПП на път RAZ 2048 (III-702, с. Пристое - с. Белинци) с. Духовец - граница община Исперих - Каолиново, участък от км 0+000 до км 1+495”

Галерия