За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2593/09.08.2013 г

  • 08 Август 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2593/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуваща общинска пътна мрежа и водоснабдителна система на територията на Община Лозница” с местоположение път RAZ 2116- имоти: 000064 и 000066- с. Тръбач, 000070- с. Чудомир, 000084 и 000152- с. Сейдол, 000067- с. Студенец, 000213 и 000212- с. Гороцвет, 000258- с. Каменар; водопровод: ул. "Н. Й. Вапцаров"- с. Градина, ул. "Камчия"- с. Студенец, ул. "Хр. Смирненски", ул. "Димчо Дебелянов", ул. "Йордан Йовков" и ул. "Елин Пелин"- с. Гороцвет, ПИ 24092.501.459- с. Бели Лом, ул. "Стара планина" и ул. "Пробуда"- с. Ловско, ул. "Иван Вазов', ул. "Тунджа", ул. "Дунав" и ул. "Вихрен"- с. Веселина, общ. Лозница

Галерия