За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2594/09.08.2013 г.

  • 08 Август 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2594/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Ферма за производство на биохумус от червени калифорнийски червеи” с местоположение УПИ IX, кв. 14 по плана на с. Коларово, общ. Главиница

Галерия