За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2595/09.08.2013 г.

  • 08 Август 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2595/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда - цех "Смоли" и възстановяване на покривна конструкция на пристройка към цех "Смоли" - Западна площадка” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.686 по КК на гр. Русе

Галерия