За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2596/09.08.2013 г.

  • 08 Август 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2596/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на ферма за отглеждане на червени калифорнийски червеи” с местоположение ПИ с идентификатор 41143.16.6 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Галерия