За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2597/09.08.2013 г

  • 08 Август 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2597/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и строителство на приемни съоръжения за зърно (приемна шахта и навес над нея, елеваторна шахта, елеваторна кула, буферен силоз) към съществуващи складове за зърно” с местоположение УПИ III-206, кв. 22 по плана на с. Просторно, общ. Разград

Галерия