За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2598/09.08.2013 г.

  • 08 Август 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2598/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на пътна връзка” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.159.670 по КК и КР на гр. Русе

Галерия