За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2599/09.08.2013 г.

  • 08 Август 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2599/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ IV-225, XVIII-226 и VI-354, кв. 31 по плана на с. Киченица, с цел образуване на нов УПИ XX-225, 226, 354 и отреждането му за производствени и складови дейности”

Галерия