За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2600/09.08.2013 г.

  • 20 Август 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2600/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно електрозахранване на мебелна къща и офиси” с местоположение УПИ I-195пп по плана на гр. Русе

Галерия