За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2601/09.08.2013 г.

  • 08 Август 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2601/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно електрозахранване за шивашко ателие и работилница за поправка на битова техника” с местоположение УПИ XIV-631-пп по плана на гр. Русе

Галерия