За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2602/09.08.2013 г.

  • 08 Август 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2602/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПП за изграждане на сградно водопроводно отклонение към имот 055018 в землището на с. Смилец, общ. Силистра”

Галерия