За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2640/14.08.2013 г.

  • 13 Август 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2640/14.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на уличен канал” с местоположение ул. "6-ти Септември" по плана на гр. Русе

Галерия