За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2642/14.08.2013 г.

  • 13 Август 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2642/14.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на ферма за отглеждане на червени калифорнийски червеи” с местоположение ПИ с идентификатор 41143.500.1297 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Галерия