За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2643/14.08.2013 г.

  • 13 Август 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2643/14.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Модернизация и реконструкция на сградата на читалище "Просвета 1910"” с местоположение УПИ I-548, кв. 56 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово

Галерия