За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2644/14.08.2013 г.

  • 13 Август 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2644/14.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда и гараж” с местоположение имот 501.1530 по плана на с. Щръклево, общ. Иваново

Галерия