За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2645/14.08.2013 г.,

  • 13 Август 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2645/14.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ V-340, УПИ VI-339 и УПИ IV-339, кв. 49 по плана на с. Беловец, общ. Кубрат и образуване на нови УПИ 339 и 340, с цел отреждането на УПИ 340 за производствени и складови дейности”

Галерия