За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2646/14.08.2013 г.

  • 13 Август 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2646/14.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на център за продажба и смяна на автомобилни гуми” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.7272 по КК и КР на гр. Разград

Галерия