За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2647/14.08.2013 г.

  • 13 Август 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2647/14.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и ремонт на покрив на административна сграда” с местоположение УПИ XXXII, кв. 29, Промишлена зона – Запад – гр. Силистра

Галерия