За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 989/10.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 989/10.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на магазин в снек-бар” с местоположение УПИ XVI, кв. 82 по плана на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 988/10.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 988/10.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за изкупуване, събиране и предварително третиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и стъкло” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.228 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 984/10.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 984/10.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на втори етаж от двуетажна административна сграда в зала за фитнес център с кафе еспресо” с местоположениеПИ 672, кв. 37 по плана на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 982/10.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 982/10.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на съществуваща производствена сграда в производствена сграда за монтаж на метални изделия” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.1076 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 955 /10.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 955 /10.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на спортна площадка” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.1894 по КК на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 954/10.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 954/10.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на спортна площадка” с местоположение УПИ I-345, кв. 28 по плана на с. Правда, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 935/04.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 935/04.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на открит басейн с обем 170 куб. м” с местоположение УПИ I-1438, кв. 111 по плана на гр. Мартен, общ. Русе

Галерия