За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 850/27.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 850/27.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за подобряване на културни услуги - Народно читалище "Просвета-1942 г."” с местоположение УПИ I-148, кв. 19 по плана на с. Райнино, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 849/27.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 849/27.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на съществуващ център за подобряване на културни услуги - Народно читалище "Хазъм Хикмет-1959 г."” с местоположение УПИ I-общ., кв. 4 по плана на с. Къпиновци, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 848/27.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 848/27.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на мултифункционално игрище” с местоположение УПИ IХ, кв. 70 по плана на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 847/27.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 847/27.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на ел. кабел СН и 2 броя кабели НН за освобождаване на площадка за строеж” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 77308.502.405, 77308.501.406 по кадастралната карта на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 806/26.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 806/26.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на жизнената среда чрез ремонтни дейности и обновяване на ул. "Лозарска" от т. 34 до  т. 42 по регулационния план н акв. Татарица, с. Айдемир, община Силистра” 

Писмо до възложителя с изх. № 804/26.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 804/26.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Подобряване на жизнената сграда чрез ремонтни дейности и обновяване на ул. "Ново Петрово" от т. 249 до стопански двор (900 м) по регулационния план с. Калипетрово, общ. Силистра” 

Писмо до възложителя с изх. № 803/26.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 803/26.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Благоустрояване на централна част по ул. "Централна" и прилежащата територия в с. Щръклево, община Иваново” с местоположение УПИ II-796, кв. 1, УПИ I-739, кв. 4, УПИ XV-740, кв. 7 по плана на с. Щръклево, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 800/25.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 800/25.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на 2 броя маломощни антени за пренос на данни” с местоположение УПИ ІІІ-83, кв. 12 по плана на с. Ножарево, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 799/25.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 799/25.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на 2 броя маломощни антени за пренос на данни” с местоположение УПИ ІІІ-20, кв. 10 по плана на с. Зарица, община Главиница

Галерия