За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3453/27.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3453/27.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Кубрат, гр. Кубрат - част от кв. 50, Втори етап” с местоположение имот част от кв. 50 в землището на гр. Кубрат, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 3452/27.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3452/27.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изграждане на склад за метални изделия” с местоположение УПИ IV-1158, кв. 137 в землището на гр. Сливо поле, община Сливо поле 

Писмо до възложителя с изх. № 3451/27.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3451/27.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и модернизация на халета № 33, 34, 35, 36 от Свинекомплекс Агротайм ООД” с местоположение имот с номер 000089 в землището на гр. Исперих, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3431/21.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3431/21.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Завет, подобект 1 ул. Христо Ботев и подобект 2 ул. Стара планина, с. Веселец”

Писмо до възложителя с изх. № 3430/21.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3430/21.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Завет, подобект ул. Лудогорие, с. Прелез”

Писмо до възложителя с изх. № 3429/21.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3429/21.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Завет, подобект 1 ул. Кирил и Методий и подобект 2 ул. Люлин, гр. Завет”

Писмо до възложителя с изх. № 3428/21.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3428/21.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Завет, подобект 1 ул. Трети март и подобект 2 ул. Христо Смирненски, с. Острово” 

Писмо до възложителя с изх. № 3427/21.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3427/21.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Завет, подобект ул. Родопи, с. Сушево”

Писмо до възложителя с изх. № 3426/21.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3426/21.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Завет, подобект ул. Христо Ботев, с. Брестовене”

Писмо до възложителя с изх. № 3421/21.09.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3421/21.09.2016 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство Хан Аспарух - гр. Исперих” с местоположение имот с номер 025010 в землището на гр. Исперих, общ. Исперих

Галерия