За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4040/10.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4040/10.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автономна фотоволтаична акумулираща централа с мощност 18.72 kWP на покрива на съществуваща стопанска сграда” с местоположение УПИ I-901, кв. 1 в землището на с. Ситово, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 4039/10.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4039/10.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 142030 в землището на с. Полско Косово, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 4038/10.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4038/10.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин на две нива - I етап и жилищна сграда на един етаж - II етап” с местоположение имот с номер 20184.1.1029 (УПИ VI-1029, кв. 54) в землището на гр. Две могили, община Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 4037/10.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4037/10.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна двуфамилна жилищна сграда” с местоположение имот с номер 61710.505.1463 (УПИ IX-1464, кв. 130) в землището на гр. Разград, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 4036/10.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4036/10.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна пристройка към сграда за обществено обслужване” с местоположение УПИ XV-976, кв. 37 (77308.504.976) в землището на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян 

Писмо до възложителя с изх. № 4035/10.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4035/10.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт - смяна на покривното покритие на съществуваща козеферма със сандвич панели и термоизолиране на стените с изолационен материал” с местоположение имот с номер 042103 в землището на с. Вокил, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 4034/10.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4034/10.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за съхранение на селскостопански инвентар” с местоположение УПИ XX-957, кв. 77 в землището на с. Ново село, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 4033/10.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4033/10.11.2016 г., относно ИП/ПП за „КПИИ съгласно чл. 150 от ЗУТ” с местоположение имот с номер 015046 в землището на с. Голямо Враново, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 4032/10.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4032/10.11.2016 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ИПР за ПИ с идентификатори 63427.3.693 (УПИ I-199), 63427.3.692 (УПИ II-199), 63427.3.695 (УПИ IV-199), УПИ V-117, УПИ XXX-217 и LIII-754 в ЗПЗ на гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 3996/08.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3996/08.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения и закупуване на машини и селскостопански инвентар” с местоположение имоти с номера 050011, 031048 и 031049 в землището на гр. Сливо поле, община Сливо поле

Галерия