За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 2858/01.08.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на риболюпилня за развъждане и отглеждане на зарибителен материал от пъстървови и есетрови видове риби и сондажен кладенец за обезпечаване на риболюпилнята с вода”, с местоположение имот с номер 001021 в землището на с. Копривец, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2565/29.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2565/29.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на броя пчелни семейства чрез собствена развъдна дейност и закупуване на дълготрайни материални активи – центрофуга, вана и др.” с местоположение имот VIII, IX-80, кв. 9 в землището на с. Цар Асен, община Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 2564/29.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2564/29.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Развитие на животновъдна ферма” с местоположение имот с номер 000505, УПИ XIV0506, кв. 35 и УПИ XV-220, кв. 35 в землището на с. Брадвари, община Силистра и имоти с номера 81966.117.444, 81966.117.450, 81966.117.418 и 81966.34.25 в землището на с. Черник, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2563/29.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2563/29.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Развитие и модернизация на земеделското стопанство - овощарство” с местоположение имот с номер 035057 и УПИ IV-193, кв. 7 в землището на с. Бръшлен, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2562/29.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2562/29.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на трайни насаждения и увеличаване на площта” с местоположение имоти с номера 001138, 015086 и 014045 в землището на с. Искра, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2561/29.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2561/29.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на броя на пчелни семейства и модернизация на пчеларския инвентар” с местоположение имот с номер 095025 в землището на с. Смирненски, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 2561/29.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2561/29.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на броя на пчелни семейства и модернизация на пчеларския инвентар” с местоположение имот с номер 095025 в землището на с. Смирненски, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 2560/29.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2560/29.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване броя на пчелни семейства и модернизация на пчеларския инвентар” с местоположение УПИ II-121 и УПИ IV-121, кв. 5 в землището на с. Върбино, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2559/29.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2559/29.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на пчелин” с местоположение имоти с номера 007005 и 006013 в землището на с. Правда, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2558/29.07.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2558/29.07.2016 г., относно ИП/ПП за „Модернизиране и увеличаване капацитета на земеделското стопанство за отглеждане на овце” с местоположение ул. „Осма” № 18 в землището на с. Боил, община Дулово

Галерия