За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 549/02.03.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 549/02.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция № 4669” с местоположение имот с номер 083019 в землището на с. Смирненски, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 548/02.03.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 548/02.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда на един етаж с гараж и ограда” с местоположение УПИ IV-523, кв. 55 в землището на с. Искра, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 547/02.03.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 547/02.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда на два етажа с гараж и ограда” с местоположение УПИ IV-367, кв. 45 в землището на с. Искра, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 526/01.03.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 526/01.03.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на Обучителен център за стратегии и политики” с местоположение имот с номер 63427.2.5276.1 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 520/29.02.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 520/29.02.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сграда на два етажа - магазини с жилище (I етаж-магазини, II етаж-жилище)” с местоположение имот с номер 24030.501.1985 в землището на гр. Дулово, община Дулово

Решение № РУ 1-1/2016 г.

Решение № РУ 1-1/2016 г.. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение  “Увеличаване капацитета на съществуваща птицевъдна сграда, ремонт, реконструкция и въвеждане в експлоатация на две съществуващи птицевъдни сгради с цел достигане на общ капацитет на птцефермата 122 724 броя места за птици”, имот № 000058 в землището на с. Киченица, общ. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.03.2016 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Писмо до възложителя с изх. № 515/26.02.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 515/26.02.2016 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция № 4532” с местоположение имот с номер 087001 в землището на гр. Глоджево, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 514/26.02.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 514/26.02.2016 г., относно ИП/ПП за „Двуетажна обществено обслужваща сграда (I етаж - кафетерия, смесен магазин; II етаж - фирмени офиси), покривна фотоволтаична централа за собствени нужди 30kWt” с местоположение имот с номер 027182 в землището на гр. Исперих, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 513/26.02.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 513/26.02.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на бизнес билков център” с местоположение имот с номер 63427.2.591 в землището на гр. Русе, община Русе

Галерия