За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3947/04.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3947/04.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и разширение на банков офис” с местоположение имот с номер 66425.500.7207.1.1 в землището на гр. Силистра, община Силистра 

Писмо до възложителя с изх. № 3946/04.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3946/04.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Пристройка към жилищна сграда и реконструкция на покрива й” с местоположение имот с номер 73496.501.2477 в землището на гр. Тутракан, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3945/04.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3945/04.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 147059 в землището на с. Ново село, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3944/04.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3944/04.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа по ул. Илия Блъсков и ул. Стоил Войвода, гр. Алфатар”

Писмо до възложителя с изх. № 3943/04.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3943/04.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складова база за селскостопанска продукция” с местоположение имот с номер 053033 в землището на с. Смилец, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3942/04.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3942/04.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на трафопост тип БКТП 20 kV/0.4 kV” с местоположение имот с номер 001001 в землището на с. Червена вода, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3941/04.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3941/04.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на стопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция, техника и инвентар” с местоположение имот с номер 24092.501.534 в землището на с. Бели Лом, община Лозница 

Писмо до възложителя с изх. № 3940/04.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3940/04.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за овощна градина” с местоположение имот с номер 007055 в землището на с. Белица, община Тутракан

Галерия