За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 338/12.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 338/12.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на площ за озеленяване(незастроено пространство около читалищна сграда)” с местоположение УПИ II-340 кв. 21 по плана на с. Йонково, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 342/12.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 342/12.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Ремонт, включващ внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ЦДГ № 5 "Слънце" - гр. Исперих и ремонт на детска площадка” с местоположение УПИ II,кв. 44 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 343/12.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 343/12.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на детска площадка на ЦДГ № 1 "Щастливо детство" - гр. Исперих” с местоположение УПИ II-471,кв. 136 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 345/12.02.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 345/12.02.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на разпределителен топлопровод, присъединителни топлопроводи и абонатни станции” с местоположение от разпределителен топлопровод по ул. "Алея Еделвайс" до помещения за индивидуални абонатни станции в сутерени на сгради - ул. "Алея Еделвайс" № 7, гр. Русе

Галерия