За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 3282/17.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3282/17.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Почистване на собствен имот от стари сгради” с местоположение ПИ с идентификатори 66425.514.521 и 66425.514.522 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3283/17.10.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3283/17.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждана на бетонен комплексен трансформаторен пост, полагане на електрически кабел за средно напрежение 20 kV и електрически кабел за ниско напрежение” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.379 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3284/17.10.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3284/17.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземна кабелна мрежа за оптични кабели в гр. Силистра” с местоположение бул. Тутракан, ул. Н. Й. Вапцаров, бул. Велико Търново, бул. Македония, ул. Христо Ботев, ул. Хаджи Димитър, ул. Москва, ул. Филип Тотю, ул. Д-р Атанас Янков, ул. Петър Мутафчиев, ул. Александър Стамболийски, ул. Д-р Петър Вичев, ул. Генерал Заимов, ул. Добрич, ул. Иван Вазов, ул. Христо Смирненски, ул. Софроний Врачански, ул. Хан Кубрат, ул. Янко Тодоров, ул. Богдан Войвода, ул. Васил Левски, ул. Патриарх Евтимий, ул. Петър Бояджиев, ул. Бойка войвода, ул. Ангел Кънчев, ул. Тулча, бул. Добрич, ул. Баба Тонка, ул. Калъраш

Писмо до възложителя с изх. № 3285/17.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3285/17.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за ИПУП-ПР на УПИ VI-993, кв. 61 по плана на с. Ясеновец, общ. Разград, с цел образуване на два нови ПИ УПИ VI-1045 и УПИ VI-1046 и отреждането на УПИ VI-1045 за Обществено обслужване”

Писмо до възложителя с изх. № 3286/17.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3286/17.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземна оптична мрежа в град Русе” с местоположение кръстовището на ул. „Видин” и ул. „Свети Георги”; до бл. „Д. Миладинов”; ул. „Чипровци” пред бл. „Сакар планина” и пред бл. „Скъта”; кръстовището на ул. „Згориград” и ул. „Черни връх”; ул. „Оборище” – ул. „Муткурова”; бл. „Вихрен” – бл. „Съгласие”; ул. „Любен Каравелов” и ул. „Райко Даскалов”; кръстовището на ул. „Отец Паисий”, ул. „Добри Немиров” и ул. „Александровска”; ул. „Бозвели”, бл. „ЦЮР 1”; ул. „Плиска”, бл. „Рубин”; бул. „Мидия Енос”, между бл. 1 и бл. 9; ул. „Згориград” и ул. „Кадин мост”

Писмо до възложителя с изх. № 3274/16.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3274/16.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на инвестиционен проект за реконструкция, преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда в къща за гости със заведение” с местоположение имот 000035 в землището на гр. Мартен

Писмо до възложителя с изх. № 3268/15.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3268/15.10.2013 г., относно ИП/ПП за „КПИИ за Парцеларен план за кабелна линия и изграждане на трафопост в границите на имот с номер 119030 в землището на с. Езерче, общ. Цар Калоян”

Писмо до възложителя с изх. № 3269/15.10.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3269/15.10.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и повишаване на енергийната ефективност на съществуваща сграда - птицеферма с капацитет 25 000 броя птици и допълнително пристрояване за котелно помещение” с местоположение имот 066011 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих

Галерия