За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 5298/07.10.2013 г.

  • 06 Октомври 2013 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета и експлоатация на 4 броя халета за интензивно отглеждане на бройлери и дотигане на общ капацитет до 74 900 места за птици”, с местоположение имот с №050012 в землището на с. Голям Извор, общ. Самуил

Галерия