За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 5019/14.10.2013 г.

  • 13 Октомври 2013 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане система за капково напояване на земеделски земи, чрез водовземане от имот № 000268 (вътрешна река)”, с местоположение имот с № 052021 в землището на с. Сейдол, общ. Лозница

Галерия