За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 5463/17.10.2013 г.

  • 13 Октомври 2013 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен сондажен кладенец”, с местоположение поземлен имот № 021002 в землището на с. Старо село, община Тутракан

Галерия