За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 5419/17.10.2013 г.

  • 16 Октомври 2013 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ на Русенски индустриален парк - РИП, гр. Русе”

Галерия