За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-8-ЕО/2013 г.

  • 13 Октомври 2013 |

Решение № РУ-8-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Самуил – актуализация за периода 2012 – 2015 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14 .10. 2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия