За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-88-ПР/2013 г.

  • 17 Ноември 2013 |

Решение № РУ-88-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Изграждане на присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ на КТМ, гр. Русе, с местоположение: територията на бивш Комбинат за тежко машиностроене – КТМ, в регулационните граници на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.11.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия