За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 6296/08.01.2014 г.

  • 07 Януари 2014 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец за технологични нужди” с местоположение: ПИ с № 009046 в землището на гр. Мартен, община Русе

Галерия