За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 6379/08.01.2014 г.

  • 07 Януари 2014 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща производствена птицеферма с капацитет 74 000 броя птици до достигане на общ капацитет от 88 000 места за птици” с местоположение: имот с № 000084 в землището на с. Киченица, част от птицекомбинат - VI център, местността „Кору Арка”

Галерия