За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 6252/10.01.2014 г.

  • 09 Януари 2014 |

Съобщение за инвестиционно предложение за “Реконструкция, модернизация, нови спомагателни дейности и увеличаване на капацитета на завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.333.92 по кадастралната карта на гр. Русе

Галерия