За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 170/20.01.2014 г.

  • 19 Януари 2014 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 124016 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново, предвиждащ изграждане на животновъдна ферма за 200 животни (кози и овце)” с местоположение: ПИ с № в землището на 124016 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново

Галерия