За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Предстои изменение на забраните на дейностите в четири заповеди за обявяване на защитени зони

Предстои изменение на забраните на дейностите в четири заповеди за обявяване на следните защитени зони по Директивата за птиците: „Лудогорие” с идентификационен код BG 0002062; „Суха река” с идентификационен код BG 0002048; „Хърсовска река” с идентификационен код BG 0002039.

Изменението се отнася до въвеждане на две нови забрани:

1.използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;

2. косенето на ливадите от периферията към центъра, с бързо движеща се техника и преди 15 юли”

Всички заинтересовани лица могат да подадат мотивирани писмени становища, възражения и предложения в срок до 17 януари 2013 г. в РИОСВ-Русе.

Компетентен да се произнесе по направените предложения е министърът на околната среда и водите.
Оценете
(0 гласа)

Галерия