За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

До 22 март ще бъдат преиздадени разрешителните по отпадъци по нови образци

 

Със заповед* на министъра на околната среда и водите са утвърдени нови образци на разрешителните и регистрационни документи за дейности с отпадъци, издавани по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53 2012 г.).

В срок до 22 март 2013 г. служебно ще трябва да бъдат преиздадени всички документи, издадени след 13.07.2013 г., с влизане в сила на новия ЗУО.

Да преиздаване на документите не е необходимо операторите да подават заявления и да заплащат такси.

Издадените след 13 юли 2012 документи за дейности с отпадъци остават в сила до преиздаване на новите.

 

 * Заповед № РД-178/25.02.2013 г. за изменение на Заповед № РД-615/08.08.2012 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване на нови Образец № 1 и Образец № 3 на решения за дейности с отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

* Заповед № РД-179/25.02.2013 г. за изменение и допълнение на Заповед № 616/08.08.2012 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване на нови Образец 1, Образец № 3, Образец № 4 и Образец № 7 на решения за извършване на регистрация и издаване на регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.

 

 

Последно променена в Четвъртък, 25 Март 2021 11:49
Оценете
(0 гласа)

Галерия