За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-27-ПР/2014 г.

  • 03 Април 2014 |

Решение № РУ-27-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на масив със зърнени култури, с местоположение: 007001 в землището на с. Черногор, общ. Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.04.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия