За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 1356/03.04.2014 г.

  • 02 Април 2014 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда, автомивка и паркинг” с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.32.614 по КК и КР на гр. Силистра  

Галерия