За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-5121-(3)-19.12.2019 г.

  • 19 Декември 2019 |

Съобщение за инвестиционно предложение за преустройство на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 11449.73.1044.2 (сграда за производство на дървени въглища) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимировци, общ. Самуил в животновъден обект за отглеждане на малки телета и пристройка за склад

Галерия