За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-5830/18.11.2021 г.

  • 18 Ноември 2021 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5830/18.11.2021 г. за инвестиционо предложение за „Водовземане на подземни води чрез 1 брой съществуващ тръбен кладенец с дълбочина 39,0 м. в ПИ с идентификатор 66425.514.169 по КККР на гр. Силистра”.

Възложител – „Рокенрола” ЕООД, 204857551

България в Юнеско

Галерия