За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-6039/02.12.2021 г.

  • 10 Декември 2021 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-6039/02.12.2021 г. за инвестиционно предложение за „Изкопаване на кладенец-от 10-15 м. дълбочина за битови нужди и непромишлени цели”,

Инвестиционното предложение ще се реализира в с. Айдемир, общ. Силистра, ПИ 00895.506.60.

Възложител – „АГРОТРАНС” ЕООД

 

България в Юнеско

Галерия