За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-3599/27.07.2022 г.

  • 27 Юли 2022 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3599/27.07.2022 г. за инвестиционно предложение за „Въздушна електропроводна линия 110кV от възлова станция в ПИ 57251.500.2 по КК и КР на с. П. Ламбриново до разкъсване на ВЕЛ 110kV „Доростол“ в ПИ 41143.107.910 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра”

Възложител: "Р ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Галерия