За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-3637/27.07.2022 г.

  • 27 Юли 2022 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3637/27.07.2022 г. за инвестиционно предложение за „Газификация на животновъдна ферма с. Попина” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 57577.201.40, 57577.201.4 и 57577.201.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Попина, общ. Ситово, възложител „Екопродуктˮ ЕООД

Галерия