За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Уведомление с вх. № АО-3640/27.07.2022 г.

  • 27 Юли 2022 |

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3640/27.07.2022 г. за инвестиционно предложение за „Газификация на животновъдна ферма с. Ветрен” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 10834.53.2, 10834.53.3, 10834.53.4, 10834.53.5, 10834.53.6, 10834.53.7 и 10834.53.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ветрен, общ. Силистра, възложител „Екопродуктˮ ЕООД

Галерия