За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-3637-(1)/04.08.2022 г.

  • 04 Август 2022 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Газификация на животновъдна ферма с. Попинаˮ, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 57577.201.40, 57577.201.4 и 57577.201.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Попина, общ. Ситово

Галерия