За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „Р Инженеринг“ ЕООД.

  • 10 Август 2022 |

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за ИП „Изграждане на възлова станция 110кV (ВС) и два броя повишаващи станции (ПС) 33/110kV, с по един силов трансформатор 100MVA всяка“ с местоположение: ПИ с идентификатор 57251.500.2 по КК и КР на село П. Ламбриново, община Силистра

Възложител – „Р Инженеринг“ ЕООД.

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40222
  1. От общинската администрация на община Силистра,  кметство село П. Ламбриноно, кметство село Калипетрово.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както в община Силистра, кметство село П. Ламбриново.

 

 

 

Галерия